Naujienos

,,Kalėdinės dirbtuvėlės"

Paskelbta 2018 - 11 - 30

Lapkričio 28 d. jaukiai ir kūrybingai laiką ,,Kalėdinėse dirbtuvėlėse" leido dailės skyriaus 1 pradinio ugdymo klasės mokiniai su tėveliais, dailės mokytojais Rita Vaickelioniene, Ala ir Valdu Dumbliauskais bei pavaduotoja ugdymui Diana Tulabiene.

Edukacinėje išvykoje

Paskelbta 2018 - 11 - 30

Lapkričio 28 d. Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programos ,,Šoks tėvelis suktinį" dalyviai su mokytojomis Edita Česnuliene, Rasa Sabaliauskiene ir Renata Bučioniene dalyvavo edukacinėje programoje ,,Dzūkiškos bulvinės bandos" Varnėnuose. Programą finansuoja Lazdijų rajono savivaldybė.

Tolerancijos diena

Paskelbta 2018 - 11 - 30

,,Jeigu tu radai smuiko raktelį, atrakinsi juo kiekvieną širdelę. Ten dainelė gyvens - gerumas širdy rusens"... Taip dainavo atlikėjos Greta ir Gustė ,,Tarptautinės tolerancijos dienos" renginyje, kuris vyko lapkričio 22 d., vykdant Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programą, kurią finansuoja Lazdijų rajono savivaldybė.

Edukacinė išvyka

Paskelbta 2018 - 11 - 21

Lapkričio 21 d., vykdant Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas, kurias finansuoja Lazdijų rajono savivaldybė bei dalyvaujant suaugusiųjų mokymosi savaitės ,,Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį" renginiuose, Lazdijų meno mokyklos suaugusiųjų dailės skyriaus mokytojai ir mokiniai, administracija dalyva

Konferencija „Gabių ir talentingų mokinių meninis ugdymas“

Paskelbta 2018 - 11 - 18

Lapkričio 16 d. Lazdijų meno meno mokykla jau trečiąjį kartą sukvietė muzikos ir dailės pedagogus į respublikinę konferenciją „Gabių ir talentingų mokinių meninis ugdymas“. Muzikiniu kūriniu konferenciją pradėjo fortepijono skyriaus mokinės Gytė Svipaitė ir Irūna Valukonytė (mokytoja Vilma Grigaitienė).

Festivalyje ,,Laisvalaikio muzika - 2018"

Paskelbta 2018 - 11 - 18

Lapkričio 15 d. mokytoja Edita Česnulienė, su mokine Meda Griškonyte, dalyvavo V respublikiniame II instrumento (fortepijono) muzikos festivalyje ,,Laisvalaikio muzika - 2018", kuris vyko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muziejuje, Kaune.

Puslapiai