Naujienos

Dėmesio!

Paskelbta 2020 - 04 - 03

Mokinių, jų tėvelių/globėjų dėmesiui!
Prasidėjo nuotolinis mokymas Lazdijų meno mokykloje, kuris mums visiems kelia nemažai iššūkių, tačiau bendradarbiaudami, neabejojame, pasieksime tikslus be didelių vargų. Norime priminti, jog siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą, be atskiro mokytojo sutikimo yra draudžiama vedamas nuotolines pamokas įrašyti video ar audio formatu, fotografuoti ar kitaip užfiksuoti, medžiagą atkartoti, cituoti ar kitaip skelbti viešojoje erdvėje.
Linkime sėkmės!

Informacija

Paskelbta 2020 - 04 - 03

Mieli tėveliai ir mokiniai,
Informacija įvairiais iškilusiais klausimais ir dėl nuotolinio ugdymo Lazdijų meno mokykloje teikiama:
Lazdijų meno mokyklos raštinė
Tel. (8 318) 51647, tel./faks. (8 318) 51647
el. paštas meno.mokykla@lazdijai.lt

Direktorė Renata Mockevičienė tel. 8 610 46 093
el. paštas renata.mockeviciene@lazdijai.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Diana Tulabienė
tel. 8 698 72517
el. paštas diana.tulabiene@lazdijai.lt

Dailės skyriaus metodinės grupės vadovė Rita Vaickelionienė
tel. 8 687 20663
el. paštas ritelev@gmail.com

Dėl choreografijos kreiptis į mokytoją Korneliją Mauliūtę
tel. +48 508180777
Dėl prisijungimo prie elektroninio dienyno ,,Tamo” kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui Dianą Tulabienę.
Dėl dailės priemonių atsiėmimo Lazdijuose kreiptis į dailės skyriaus metodinės grupės vadovę Ritą Vaickelionienę.

Labai prašome visų būti kantriems ir dėmesingiems bei aktyviai bendrauti su PAGRINDINIO DALYKO ir KITŲ mokomųjų dalykų mokytojais.

Svarbi informacija

Paskelbta 2020 - 04 - 03

Nuo 2020 m. kovo 30 d. Lazdijų meno mokykla ugdymą organizuoja nuotoliniu būdu. Mokestis už mokslą bus skaičiuojamas įprasta tvarka, kol nebus priimtas kitas Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimas, reglamentuojantis mokesčio tvarką už neformalųjį vaikų švietimą karantino laikotarpiu.

INFORMACIJA DĖL NUOTOLINIO UGDYMO LAZDIJŲ MENO MOKYKLOJE

Paskelbta 2020 - 03 - 23

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisiniais aktais, nuo 2020 m. kovo 30 d. Lazdijų meno mokykla organizuoja ugdymo procesą nuotoliniu būdu. Mokykla ir mokytojų bendruomenė tam yra pasiruošusi.
Visa informacija tėvams ir mokiniams bus teikiama per elektroninį dienyną „TAMO“. Bendroji informacija skelbiama socialiniame tinkle https://www.facebook.com/lazdijumenomokykla/
Dalykų mokytojai su jumis susisieks įvairiomis galimomis priemonėmis (telefonu, e. paštu, per elektroninį dienyną „TAMO“. Gausite tikslias ir aiškias nuorodas, kaip vyks mokymas nuotoliniu būdu. Galite ir jūs patys susisiekti su mokytojais jums patogiu būdu.
Mokėjimo tvarka už mokslą kol kas išlieka ta pati iki to laiko, kol Lazdijų rajono savivaldybės taryba nenustatė kitaip.
Prašome visus, kurie esate neprisijungę, iki kovo 30 d. prisijungti prie elektroninio dienyno „TAMO“ ir nuolat sekti esamą informaciją. Dėl prisijungimo prie dienyno bendrauti su direktoriaus pavaduotoja ugdymui Diana Tulabiene (el. p. diana.tulabiene@lazdijai.lt, tel. 8 698 72 517).
Mieli tėveliai ir mokiniai,
Prašome aktyvaus bendravimo su mūsų mokytojais ir reikalui esant su mokyklos administracija. Būkite atviri ir išsakykite savo lūkesčius, galimybes, pastebėjimus, rekomendacijas. Ugdymą stengsimės organizuoti Jums tinkamomis formomis, priemonėmis ir patogiu laiku. Sieksime, kad ugdymo turinys ir Jūsų vaikų pažanga nenukentėtų. Atsižvelgsime į tai, kad Jūsų vaikai bendrojo ugdymo mokyklos dalykus taip pat mokysis nuotoliniu būdu. Todėl labai stengsimės jiems nedidinti mokymosi krūvio, kad nesukeltume nepatogumų. Individualius nuotolinio mokymosi dalykus aptarsite (telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis) su kiekvieno dalyko mokytojais.
Pagrindinė komunikavimo priemonė bus elektroninis dienynas „TAMO“.
Bus suformuotos aiškios užduotys, pateikta mokomoji medžiaga. Mokiniams bus nurodyta kaip ir ką atlikti. Nurodytas atsiskaitymo laikas ir forma (GRĮŽTAMASIS RYŠYS). Grįžtamąjį ryšį (testavimas, el. paštas, video ar audio įrašas) mokinys ir mokytojas aptars iš anksto ir pritaikys pagal mokinio technines galimybes. Bus organizuojamos tiesioginės (iš anksto sutartu, pagal pamokų tvarkaraštį laiku), nuotolinės ir mišrios pamokos. Dalykų nuotolinio ugdymo įgyvendinimui reikalingos priemonės:
• Interneto ryšys;
• Kompiuteris arba planšetė, išmanusis mobilus telefonas;
• Prisijungimas prie elektroninio dienyno „TAMO“.
Ugdymo turinys bus vykdomas vadovaujantis ugdymo programomis. Dalykų mokytojai, įvertinę galimybes ir atsižvelgdami į mokinių individualius poreikius bei galimybes parinks metodus, būdus, priemones, komunikavimo programas. Drąsiai sakykite, jei numatomi ugdymo metodai, priemonės, būdai ar laikas Jums netinka.
Numatoma naudoti Viber, Skype, Whatsapp, Messenger, el. paštą, elektroninį dienyną „TAMO“ bei kitas mokytojų pasirinktas komunikavimo programas.
VISIEMS SVEIKATOS IR GEROS NUOTAIKOS.
Administracija

Konkurso-parodos „Žiemos spalvos“ apdovanojimai

Paskelbta 2020 - 01 - 23

Sausio 23 d. Lazdijų krašto muziejuje vyko Lazdijų rajono savivaldybės mokinių piešinių konkurso-parodos „Žiemos spalvos“ nugalėtojų apdovanojimai. Džiugu, jog konkurse sėkmė lydėjo mūsų mokyklos dailės skyriaus ir ankstyvojo integruoto ugdymo mokinius.

Koncertas ,,Muzikuokime kartu"

Paskelbta 2020 - 01 - 22

Sausio 17 d. Lazdijų meno mokykloje vyko XI – asis ansamblių koncertas ,,Muzikuokime kartu“.  Koncerto programoje skambėjo įvairios sudėties instrumentinių ir vokalinių ansamblių atliekami muzikos kūriniai. Koncertą vedė mokytoja Vilma Grigaitienė.

Puslapiai