Atranka choreografijos mokytojo pareigoms užimti

Lazdijų meno mokykla skelbia atranką choreografijos mokytojo pareigoms užimti.
Pareigybės pavadinimas – choreografijos mokytojas.
Darbo krūvis – 1 etatas. Darbo apmokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą Nr. XIII- 198. Koeficientas nuo 6,9 iki 8,00 pagal pedagoginio darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją.  
Pretenduojantys į choreografijos mokytojo pareigybę privalo pateikti šiuos dokumentus:
1.    Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2.    Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3.    Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4.    Gyvenimo aprašymą.
Dokumentai priimami – nuo 2020 m. liepos 31 d. iki 2020 m. rugpjūčio 14 d. tiesiogiai, elektroniniu paštu: meno.mokykla@lazdijai.lt  arba registruotu laišku adresu: Nepriklausomybės a.6, Lazdijai.
Atranka vyks 2020 m. rugpjūčio 19 d.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Informacija apie konkursą skelbiama Lazdijų meno mokyklos svetainėje http://lmm.lt
Išsami informacija apie skelbiamą atranką teikiama tel. 8 610 46093.