Pereiti į pagrindinį turinį

Dailės skyrius

Dailės skyrius

Lazdijų meno mokyklos dailės skyrius pradėjo veikti 1989 m. rugsėjo 1 d. Pirmąsias vaizduojamojo meno pamokas vedė mokytoja Ala Dumbliauskienė, po metų Valdas Dumbliauskas, vėliau mokytojos Jūratė  Vabuolaitė - Baranauskienė, Rita Vaickelionienė.  Šiuo metu dirba Rita Vaickelionienė ir Vilma Busilaitė.
Mokiniai turi galimybę mokytis integruoto - ankstyvojo, pradinio ir pagrindinio, išplėstinio, mėgėjų, suaugusiųjų ugdymo programose. Jie susipažįsta su  skulptūros, keramikos, tapybos, kompozicijos, grafikos, dailės pažinimo, odos technologijų sritimis ir tobulina savo  įgūdžius. Baigdami pagrindinio ugdymo programą mokiniai atlieka kūrybinį darbą. Baigiamasis kūrybinis darbas - tai kiekvieno išjaustas, sumąstytas, ilgų ieškojimų  ar susapnuotos vizijos įgyvendinimas. Techniką, temą mokiniai pasirenka individualiai. Jie kuria eskizus, rengia aprašus, ieško įvairiausių sprendimų ir pasirinktomis priemonėmis įgyvendina savo sumanymą.
1994 m. atidarytas Veisiejų skyrius. Ilgą laiką jame dirbo mokytoja Sofija Supranavičiūtė, vėliau Vytautas Žukauskas, Tomas Mirijauskas, Kristina Noreikienė, Edita Juodaugienė.
Nuo  1999 m. veikia dailės skyrius ir Seirijuose. Jame dirbo mokytoja Aida Čebatoriūtė, ilgą laiką  Danutė Simanavičienė, Agnė Urbonavičienė. Šiuo metu dirba Kristina Čiurlionienė.
2006 m. rugsėjo 1 d. atidarytas dailės skyrius Krosnoje. Dirba mokytoja Jolita Jasevičienė. 
Nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. Veisiejuose atidarytas kalvystės skyrius, kuriame mokytojas Juozas Varnelis išugdė daug šį amatą išmanančių mokinių. 2018 m. atidarytas skyrius Šeštokuose. Jame dailės paslapčių moko mokytoja Inga Kūlokienė.
  Dailės skyriaus mokiniai aktyviai dalyvauja miesto, rajono, respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, projektuose. Jų kūrybos darbai eksponuojami ne tik rajono įstaigų erdvėse, bet keliauja  ir į Lenkijos Respublikos Seinų, Punsko lietuvių bendruomenių erdves.
Jau tradicija tapo bendradarbiavimas su Kalvarijos meno mokykla, Prienų „Revuonos“ pagrindine mokykla dalyvaujant ir organizuojant mokinių plenerą „Po dangaus skliautu raštuotu“. Taip pat kasmet aktyviausi mokiniai dalyvauja  tarptautiniame vaikų ir jaunimo dailės konkurse – festivalyje „Čiurlionio krašto spalvos“ Druskininkuose. Tradiciškai vasaros pradžioje mokiniai su mokytojais smagiai leidžia laiką vasaros poilsio programų metu kurdami, keliaudami pažindami savo kraštą. Kasmet skyriaus mokytojai savo kūrybą pristato tradicinėje rajono dailės ir technologijų mokytojų kūrybos parodoje ,,1x1".
Dailės skyrių jau baigė 318 mokinių. Nemaža dalis tobulina savo įgūdžius pasirinkę studijuoti su daile susijusias profesijas, kitiems tai lieka tiesiog  pomėgiu.

Lazdijų skyrius: 

• Metodinės grupės vadovė, mokytoja metodininkė Rita Vaickelionienė

• Mokytoja Vilma Busilaitė

Seirijų skyrius:

• Mokytoja Kristina Čiurlionienė

Veisiejų skyrius:

• Mokytoja Edita Juodaugienė

• Vyr. mokytojas Juozas Varnelis (meninė kalvystė)

Krosnos skyrius:

• Vyr. mokytoja Jolita Jasevičienė

Šeštokų skyrius:

  • Inga Kūlokienė