Koncerte ,,Dėkoju tau, mamyte!"

Gegužės 3 d. koncerte ,,Dėkoju tau, mamyte!", kuris vyko Lazdijų kultūros centre, savo pasirodymus mamytėms dovanojo Lazdijų meno mokyklos jaunučių choras (vadovė Eglė Malinauskienė, koncertmeisterė Ligita Motiejūnienė), choreografijos skyriaus jaunučių šokių kolektyvas (mokytoja Loreta Vyrva), smuikininkių ansamblis (vadovė Diana Klemkaitė, koncertmeisterė Ligita Motiejūnienė) bei akordeonistų ansamblis (vadovė Sigita Maldžiūtė Valaitienė).