Padėka Gerb. Marijui Mikutavičiui

Lazdijų meno mokykla ankstyvą 2018 metų pavasarį atšventė garbingą mokyklos 50-čio jubiliejų. Šioje šventėje dalyvavo mokyklos pradininkas ir įkūrėjas Juozas Mikutavičius, savo prisiminimais suteikęs daug prasmės mokyklos istorijai. Ir štai visai neseniai labai maloniai ir visiškai netikėtai Lazdijų meno mokyklos bendruomenę nudžiugino žinia, kad Juozo Mikutavičiaus sūnus, garsusis muzikos kūrėjas bei atlikėjas Marijus Mikutavičius, vaikystėje lankęs mūsų mokyklą ir grojęs fortepijonu, dosniai finansiškai parėmė mūsų bendruomenę.
Gerb. Marijus Mikutavičius, jau ne pirmą kartą su didele pagarba sutinkamas ir visada laukiamas Lazdijuose, pastarąjį kartą koncertavo 2018 m. „Pasienio fiestoje“ ir savo honorarą - 5000 EU (penkis tūkstančius eurų) paskyrė Lazdijų meno mokyklai. Mums tai labai didelė parama, bet labiausiai džiugina tai, kad mūsų kraštiečiai, buvę mūsų mokyklos mokiniai, nepamiršta savo krašto, dalinasi savo gerumu su kitais ir nuoširdžiai prisideda ugdant jaunų žmonių meninius įgūdžius. Kuo nuoširdžiausiai dėkojame Gerb. Marijui, o rudenį, susirinkus Mokyklos tarybai, nuspręsime kaip tikslingai paskirstyti dovanotas lėšas mokyklos ir mokinių ugdymo reikmėms.
Gerb. Marijui linkime kuo geriausios kloties kūrybiniame kelyje ir tegul Jūsų kūryba teikia džiaugsmą, o Jūsų pavyzdys skatina ir visus kitus geros valios žmones kilniems darbams ir meilę savo gimtinei.
Lazdijų meno mokyklos bendruomenė